12 Mayıs 2013 Pazar

PEYGAMBER MEZARLARI FOTO

Bu sitede peygamberlere ait mezar yerleri vardır.Fotoğraf ve videolar derlemedir.

PEYGAMBER MEZAR YERLERİ:

1. Hz Âdem (as) (Mezarı Necef’te Hz. Ali’nin mezarının yanındadır.)
2. Hz. İdris (as). (Hz. İsa gibi göğe kaldırılmıştır.)
3. Hz. Nuh (as) (Mezarı Necef’te Hz. Ali’nin mezarının yanındadır.)
4. Hz. Hud (as) (Mezarı Necefte (Vadiyü’s-Selam mezarlığındadır.)
5. Hz. Salih (as) (Mezarı Hz. Hud’un yanı başındadır.)
6. Hz. İbrahim (as) (Mezarı Flitsinde El-Halil kentindedir)
7. Hz. Lût (as). (Mezarının yerini bilmiyoruz.)
8. Hz. İsmail (as) (Mezarı Mekke’de Mescidü’l-Haram’da Hicr-i İsmail’dedir.)
9. Hz. İshak (as) (Mezarı Filistin’de El-Halil kentindedir.)
10. Hz. Yakup (as) (Mezarı Filistin’de El-Halil kentindedir.)
11. Hz. Yusuf (as) (Filistin’dedir).
12. Hz. Şuayb (as) (Mezarının nerde olduğu konusunda açık bilgiler, senetler nakledilmemiştir. Çok zayıf bir rivayette Hazramut’ta olduğu geçmiştir, ama itibar edilmemiştir.)
13. Hz. Musa (as) (Mezarının Sina çölünde Neba veya Nebu dağının eteklerinde olduğu söyleniyor.)
14. Hz. Harun (as) (Mezarının Sina çölünde Hur dağının eteklerinde olduğu söyleniyor.)

16. Hz. Davud (as) (Mezarı Beytü’l-Mukaddes’te Davud beldesindedir.)
17.Hz. Süleyman (as) (Mezarı babasının yanındadır)
18. Hz. Eyyub (as) (Mezarının Yemen’de olduğu söyleniyor.)
19. Hz. Zülkifl (as) (Mezarının yerini bilmiyoruz.)
20.Hz. Yunus (as) (Mezarı Irak’ın Musul Kentinde olduğu söyleniyor. Bir rivayete göre de Kuf şehrinde Fırat nehrinin kenarındadır.)
21. Hz. İlyas (as) Mezarının yerini bilmiyoruz. Bazı rivayetlerde Hz. İsa gibi diri olduğu söylense de bu rivayetler zayıf kabul edilmiştir.)
22. Hz. El-Yesa’ (as) (Mezarının yerini bilmiyoruz)
23. Hz. Zekeriyya (as) (Mezarı bir rivayete Suriye’nin Halep Şehrindedir, diğer rivayete göre ise Beytü’l-Mukaddeste’dir. )
24. Hz. Yahya (as) (Mübarek başının türbesi Şam’da Emevi mescidinde, bedeni ise Şam dışında bir yerdedir.)
25. Hz. İsa (as). (Göğe kaldırılmıştır.)
26- Hz. Muhammed (sas) (Mübarek türbesi, Medine’dedir.)
Kur’an-ı Kerîm’de Zulkarneyn, ve Lokman isimleri de yer almakla beraber bunların peygamber olup olmadıkları ihtilaflıdır.


Kur’an’da ismi geçmeyen, ama peygamber oldukları hadislerde zikredilen şahsiyetler:


1- Hz. Hızır (Ehlibeyt’ten nakledilen bazı rivayetlere göre peygamberdir ve hala yaşıyor.)
2- Hz. Yuşa’ bin Nun (Hz. Musa’nın vasisi, Peygamber olduğu da söyleniyor).
3- Kalib bin Yufna (Hz. Yuşa’dan sonra peygamber olduğu söyleniyor, bazıları da vasi olduğunu…)
4- Hızqil (Kalib’den sonra Beni İsrail’e peygamber olduğu söyleniyor.)
5- İşmoil (Kur’an’da Talut, Calut meselesinde ismi verilmeden bahsedilen peygamber).
6- Daniyal Peygamber (Hz. Davud’un neslinden Beni İsrail Peygamberlerinden birisidir. Mezarı İran’ın Şuş Kentindedir).
7- Hanzala Peygamber (Ashaburresse gönderildiği ve onlar tarafından öldürüldüğü söylenen bir peygamber).
8- Şe’ya Peygamber. (İmam Rızanın hadisinde ismi geçiyor.)
9- Hayquq Peygamber (İmam Rızanın hadisinde ismi geçiyor.)
10- İrmiya Peygamber. (Beni İsrail Peygamberlerinden).
11- Üzeyir Peygamber (Beni İsrail Peygamberlerinden olduğu söyleniyor.) Kur’an’da öldürüldükten 100 yıl sonra yeniden diriltilen Peygamberin, Hz. Üzeyir, bir rivayete göre ise Hz. İrmiya olduğu söyleniyor.
12- Circis Peygamber (Şam’da bir Padişaha tebliğ için gönderildiği, ama o zalim tarafından işkenceler altında öldürüldüğü nakledilmiştir.)
13- Halit bin Sinan (Bazı rivayetlerde Peygamber olduğu, hatta kızının Hz. Resulullah’ı idrak ettiği nakledilmiştir.)


1- Adem (as).
2- Şit (as): Babası: Âdem Aleyhisselâm, Annesi de, Hz. Havvâ'dır.

3- İdris (as): İdris (as)'ın soyu, Yerd (yahud Yarid)b.Mehlâil b.Kaynarı (yahud Kaynen) b.Enuş, b.Şit, b.Âdem Aleyhisselâm.

4- Nuh (as): Nuh b.Lemek (veya Lemk), b.Mettu Şelah, b.Ahnuh (veya Uhnuh) (Yani İdris Aleyhisselâm), b.Yerd (veya Yarid), b.Mehlâil, b.Kayn (veya Kaynarı), b.Enuş, b.Şis, b.Âdem Aleyhisselâm.

5- Hud (as): Hûd (Âbir) b.Abdullâh, b.Rebah, b.Halud b.Âd, b.Avs, b.İrem, b.Sâm, b.Nuh Aleyhisselâmdır.

6- Salih (as): Salih b.Ubeyd, b.Esif veya Asit, b.Kemaşic b.Ubeyd, b.Hadir b.Semud, b.Âbir b.İrem, b.Sâm, b.Nuh Aleyhisse!amdır.

7- İbrahim (as): İbrahim b.Târah (Âzer), b.Nahor, b.Sarug (Şarug) b.Rau (Ergu), b.Falığ, b.Âbir, b.Şalıh, b.Erfahşed, b.Sâm, b.Nuh Aleyhisselâmdır.

8- İsmail (as): İsmail Aleyhisselâm; İbrahim Aleyhisselâmın, Hz.Hâcer'den doğan ilk ve bü*yük oğludur.

9-İshak (as): İshak Aleyhisselâm; İbrahim Aleyhisselâmın ikinci oğlu olup Hz.Sâre'den doğ*muştur.

10- Lut (as): Lût b.Hâran, b.Târah, b.Nahor, b.Saruğ'dur. Lût Aleyhisselâm; İbrahim Aleyhisselâmın Yeğeni, yani kardeşi Haran'ın oğlu idi.

11- Yakub (as): Yâkub b. İshak, b. İbrahim Aleyhisselâmlardır. Yâkub Aleyhisselâmın Annesi: Refaka'dır.

12- Yusuf (as): Yûsuf b. Yâkub, b. İshak, b. İbrahim Aleyhisselâmlardır. Yûsuf Aleyhisselâmın annesi: Râhıl bint-i Leban'dır.

13- Eyyub (as): Eyyûb b. Mûs, b. Ra'vil, veya Razıh b. Ays b. İshak, b. İbrahim Aleyhisselâmlardır. Eyyûb Aleyhisselâmın annesi Lut Aleyhisselâmın kızı idi.

14- Zülkifl (as): Bişr (Zülkifl) b.Eyyûb Aleyhisselâm'dır.

15- Şuayb (as): Şuayb b. Mîkâil, b. Yeşcür, b. Medyen, b. İbrahim Aleyhisselâmdır. Şuayb Aleyhisselâmın annesi: Lut Aleyhisselâmın kızı Mîkâil'dir. Şuayb Aleyşhisselâm, Mûsâ Aleyhisselâmın Kayınpederi idi.

16- Musa (as): Mûsâ b.İmran, b.Yashür, b.Kahis, b.Lâvi, b.Yâkub, b.İshak, b.İbrahim Aleyhisselâm'dır. Mûsâ b.İmran Aleyhisselâmla Hârûn b.İmran Aleyhisselâm, Ana-Baba bir kardeş idiler. Harun Aleyhisselâm, Mûsâ Aleyhisselâmdan bir yaş büyüktü.

17 Harun (as): Musa (as)'ın kardeşidir.

18- Hızır (as): Rivayete göre: Hızır Aleyhisselamın soyu: Belya (veya İlya) b. Milkân, b.Falığ, b.Âbir, b.Salih, b.Erfahşed, b.Sâm b.Nuh Aleyhisselam olup babası, büyük bir kraldı. Kendisinin; Âdem Aleyhisselamın oğlu veya Ays b.İshak Aleyhisselamın oğullarından olduğu veya İbrahim Aleyhisselama iman ve Babil'den, Onunla birlikte hicret edenlerden birisinin, ya da Farslı bir babanın oğlu ol*duğu, kral Efridun ve İbrahim Aleyhisselam devrinde yaşadığı, büyük Zülkarneyn'e Kılavuzluk ettiği, İsrail oğulları krallarından İbn. Emus'un zamanında İsrail oğullarına peygamber olarak gönderildiği, halen, sağ olup her yıl, Hacc Mevsiminde İlyas Aleyhisselamla buluştukları da, rivayet edilir.

19- Yuşa (as): Yûşa' b. Nûn, b. Efrâim, b. Yûsuf, b. Yâkub, b. İshak, b. İbrahim Aleyhisselâm'dir.

20- Kâlib b. Yüfena (as): Kâlib b. Yüfena, b. Bariz (Fariz), b. Yehuza, b. Yâkub[3> b. İshak, b. İbra*him Aleyhisselâmdır. Kâlib b. Yüfenna Aleyhisselâm, Mûsâ Aleyhisselâmın kız kardeşi Meryem'in kocası veya Mûsâ Aleyhisselâmın damadı idi.

21- Hızkıl (as): Hızkıl b. Nûridir. Hızkıl Aleyhisselâmın annesi yaşlanıp çocuk doğurmaz hale geldikten sonra, Yüce Allâh'dan bir oğul dilemiş ve Hızkıl Aleyhisselâm, ihsan olunmuştur. Bunun için, Hızkıl Aleyhisselâm (İbnül'acûz = Koca Karının Oğlu) diye anılmıştır.

22- İlyas (as): İlyas b. Yasin, b. Finhas, b. Ayzar, b. Hârûn, b. İmran (A.S)'dır.

23- Elyesa (as): Elyesa' b.Ahtub, b.Adiy, b.Şütlem, b.Efrâîm, b.Yûsuf, b.Yâkub, b.İshak, b.İbrahim Aleyhisselâm'dır. Elyesa Aleyhisselâm'ın, İlyas Aleyhisselâm'ın amcasının oğlu olduğu da söylenir.

24- Yunus (as): Yûnus b. Matta; Bünyamin b. Yâkub b. İshâk, b. İbrahim Aleyhisselâm oğulla*rı soyundandı. Matta, Yûnus Aleyhiselâmın annesi idi.Peygamberlerden, Yûnus b. Matta ile İsâ b. Meryem Aleyhisselâmlardan baş*ka hiç biri, annesine nisbetle anılmamıştır.

25- Şemûyel (as): Şemûyel b.Bali, b.Alkama, b.Yerham, b.Yehu, b.Tehu, b.Savf'dır. Şemuyel Aleyhisselâm, İsrail oğullarından ve Hârûn Aleyhisselâmın zürriyetindendi. Şemuyel Aleyhisselâmın annesi Hanne olup[6> Lâvi b.Yâkub Aleyhisselâmın Hanedanına mensuptu.

26- Davud (as): Dâvûd b.İşâ Aleyhisselâm; Yehûza b.Yâkub, b.İshak, b.İbrahim Aleyhisselâmın soyundandır.

27- Süleyman (as): Dâvûd b.İşa Aleyhisselâmın oğlu olan Süleyman Aleyhiselâmın da, soyu, Yehûza b.Yâkub, b.İshak, b.İbrahim Aleyhisselâmlara dayanır.

28- Lukman (as): Lukman b.Sâran, b.Mürîd, b.Savun. Lukman Aleyhisselâm; Dâvûd Aleyhisselâmın devrinde yaşamıştır. Kendisi; Mısır Nub kabilesine mensubtu. Medyen ve Eyke halkındandı. İsrail oğullarından bir adamın kölesi iken, onun tarafından âzâd edilmiş ve kendisine ayrıca mal da, verilmişti.

29- Şâ'yâ (as): Şâ'yâ b.Emus veya Emsıya'dır.

30- İrmiya (as): İrmiya b.Hılkıya; Lavi b.Yâkub Aleyhisselâm'ın soyundan gelen Hârûn b.İmran Aleyhisselâmın soyundandı.

31- Danyal (as): Danyal b.Hızkıl'ül 'asgar, Peygamber oğullarından, Süleyrnan b.Dâvud Aleyhisselamların soyundandı.

32- Uzeyr (as): Uzeyr b.Cerve Hârûn Aleyhisselâmın zürriyetindendir.

33- Zulkarneyn (as): Zülkarneyn Aleyhisselâmın ismi, soyu ve Peygamber olup olmadığı... Hakkın*da bir çok ve çelişkili rivayetler bulunmaktadır. Kendisinin, Sa'b b.Abdullah'ülkahtânî olduğu söylendiği gibi, babasının Hımyerîlerden olduğu da, ileri sürülmektedir.

İbn. Habîb de; Hımyer krallarının isimlerini -Hişam b.Kelbî'den sırasıyla kitabı*na geçirirken, Sa'b b.Karîn b.Hemal'ı, -Yüce Allanın, Kitabında- Zülkarneyn diye anmış olduğunu kayd ettikten sonra, kral Zeyd b.Hemal'ı kayd edip ona da, Yü*ce Allanın Tübba' adını vermiş olduğunu açıklar.

Zülkarneyn Aleyhnisselâm hakkında: "Hem Nebi idi, hem Resul idi." diyenler olduğu gibi, "Hayır! O, Resul olmayan bir Nebi idi. Resul olmayan bir Nebî oluşu, inşâallâh, Sahih'dir!" diyenler de, vardır. Hz. Ali'ye göre, Zülkarneyn Aleyhisselâm: Ne bir Nebi, ne de, bir kraldı. Fakat, Allanın Salih bir kulu idi ki, o, Allâhı, sevmiş, Allah da, onu, sevmişti.34- Zekeriyya (as): Zekeriyyâ b.Berahyâ Aleyhisselâmın soyu, Süleyman b.Dâvûd Aleyhisselâmlara, Süleyman b.Dâvûd Aleyhisselâmların soyu da, Yehûza b.Yâkub Aleyhisselâma dayanır.

35- Yahya (as): Yahya (as), Zekeriyya (as)'ın oğludur.

36- İsa (as): Hz. Meryemin oğludur ve bir mucize olarak babasız dünyaya gelmiştir. Hz. Meryem'in babası İmran b.Mâsân olup Hub'um b.Süleyman Aleyhisselâmın soyundandı.


37- Hz. Muhammed (asm): Muhammed b. Abdullah, b. Abdulmuttalib, b. Hâşim, b. Abdi Menaf, b. Kusayy, b. Kilab, b. Mürre, b. Ka'b, b. Lüey, b. Galib, b. Fihr, b. Mâlik, b. Nadr, b. Kinane, b. Huzeyme, b. Müdrike, b. İlyas, b. Mudar, b. Nizar, b. Maadd, b. Adnan. Bütün kaynaklar Muhammed (a.s.)ın, Adnan'a kadar olan atalarının gerek isimlerinde, gerek sıralarında, ittifak halinde bulundukları gibi, Adnan'ın da İsmail (a.s.) b. İbrahim (a.s.)ın öz be öz soyundan geldiğinde de müttefiktirler.