PEYGAMBER MEZARLARI FOTO

PEYGAMBER MEZAR YERLERİ:
1. Hz Âdem (as) (Mezarı Necef’te Hz. Ali’nin mezarının yanındaki Selam vadisi mezarlığındadır. Ayrıca Cidde'de de mezarı vardır.)
2. Hz. İdris (as). (Hz. İsa gibi göğe kaldırıldığına inanılmaktadır.Bilinen mezarı yoktur)
3. Hz. Nuh (as) (Mezarı Necef’te Hz. Ali’nin mezarının yanındaki Selam vadisi mezarlığındadır. Ayrıca Cizre, Nahcivan ,Ürdün , Lübnan'da da mezarı vardır.)
4. Hz. Hud (as) (Mezarı Necefte Vadiyü’s-Selam mezarlığındadır.Ayrıca Şam Emevi Camii'nde makamı, Ürdün'de ve Kabe'de hicr mevkiinde mezarı olduğu iddiası da vardır.)
5. Hz. Salih (as) (Mezarı Necef'te Hz. Hud’un yanı başındadır.Ayrıca Kabe'de olduğu iddiası da vardır.)
6. Hz. İbrahim (as) (Mezarı Flitsinde El-Halil kentindedir)
7. Hz. Lût (as). (Ürdün ve Hebron/İsrail'de mezarı vardır.)
8. Hz. İsmail (as) (Mezarı Mekke’de Mescidü’l-Haram’da Hicr-i İsmail’dedir.)
9. Hz. İshak (as) (Mezarı Filistin’de El-Halil kentindedir.)
10. Hz. Yakup (as) (Mezarı Filistin’de El-Halil kentindedir.)
11. Hz. Yusuf (as) (Mezarı Nablus/Filistin’dedir.allahdostuseyyid).
12. Hz. Şuayb (as) (Mezarı Ürdün, İsrail)
13. Hz. Musa (as) (Mezarının Sina çölünde Neba ( Nebu) dağının eteklerinde olduğu ve Kudüs civarında olduğu iddiası vardır.)
14. Hz. Harun (as) (Mezarının Sina çölünde Hur dağının eteklerinde olduğu ve Ürdün'de Petra bölgesindeki dağda olduğu iddası vardır.)
15. Hz. Davud (as) (Mezarı Beytü’l-Mukaddes/KUDÜS’te Davud beldesindedir.)
16.Hz. Süleyman (as) (Mezarının babasının yanında olduğu veya Kubbetüs sahra'nın aşağısında olduğu iddiası vardır)
17. Hz. Eyyub (as) (Mezarının Urfa ,Umman ,Lübnan, Süleymaniye ,Irak, Pencap, Suriye  , Yemen’de olduğu idiaları vardır..)
18. Hz. Zülkifl (as) (Mezarının Diyarbakır/Eğil , Bitlis/Ergani, Irak ,Şam'da olduğu iddiası vardır.  )
19.Hz. Yunus (as) (Mezarı Nablus/Filistin'de, Irak’ın Musul Kentinde ,Suriyede olduğu söyleniyor. Bir rivayete göre de Irakta Kuf şehrinde Fırat nehrinin kenarındadır.)
20. Hz. İlyas (as) (Mezarının yerini belli değil.Hayfa/İsrail'de göğe yükseldiğine inanılan bir mağara vardır.)
21. Hz. El-Yesa’ (as) Diyarbakır/Eğil'de ve Urfa'da mezarı vardır.
22. Hz. Zekeriyya (as) (Mezarı Suriye’nin Halep Şehrindedir, diğer rivayete göre ise Beytü’l-Mukaddeste’dir. )
23. Hz. Yahya (as) (Mübarek başının türbesi Şam’da Emevi mescidinde, bedeni ise Şam dışında bir yerdedir.)
24. Hz. İsa (as). (Göğe kaldırılmıştır.Kudüs'te Kıyamet Kilisesi'nde çarmığa gerildiği ve bekletildiği yer vardır)
25- Hz. Muhammed (sas) (Mübarek türbesi, Medine’dedir.)

Kur’an-ı Kerîm’de Uzeyr , Zulkarneyn, ve Lokman isimleri de yer almakla beraber bunların peygamber olup olmadıkları ihtilaflıdır.
26- Hz. Lokman'ın mezarı: Tarsus'tadır
27 -Zulkarneyn'in mezarı: Mekkede veya o civarda olduğu iddiası vardır.
28- Hz Üzeyir  (Beni İsrail Peygamberlerinden olduğu söyleniyor.) Kur’an’da öldürüldükten 100 yıl sonra yeniden diriltilen Peygamberin, Hz. Üzeyir, bir rivayete göre ise Hz. İrmiya olduğu söyleniyor.


Kur’an’da ismi geçmeyen, ama peygamber oldukları hadislerde zikredilen şahsiyetler:
1. Hz Şit (as): (Mezarı Tarsus'tadır)(İsmi hadislerde geçmektedir.) 
2- Hz. Hızır (Ehlibeyt’ten nakledilen bazı rivayetlere göre peygamberdir ve hala yaşıyor.)
3- Hz. Yuşa’ bin Nun (Hz. Musa’nın vasisi, Peygamber olduğu da söyleniyor..Antep, Ürdün , Bağdat/Irak Nablus, Halep'te tüebesi vardır.)
4- Kalib bin Yufna (Hz. Yuşa’dan sonra peygamber olduğu söyleniyor, bazıları da vasi olduğunu…Mûsâ Aleyhisselâmın kız kardeşi Meryem’in kocasıdır veya Mûsâ Aleyhisselâmın damadı idi.)
5- Hızqil (Kalib bin Yufna'dan sonra Beni İsrail’e peygamber olduğu söyleniyor.Kabrinin, Halle (Hılle) ile Küfe arasında olduğu söyleniyor.Bakara:243 de bahsedilen olaydaki peygamber...)
6- İşmoil (Şemuyel )(Kur’an’da Talut, Calut meselesinde ismi verilmeden bahsedilen peygamber.Mezarı Naballah/Kudüs tedir.).
7- Daniyal Peygamber (Hz. Davud’un neslinden Beni İsrail Peygamberlerinden birisidir. Mezarı Tarsus, Kerkük, ,Özbekistan ve İran’ın Şuş Kentindedir).
8- Hanzala Peygamber (Ashaburresse gönderildiği ve onlar tarafından öldürüldüğü söylenen bir peygamber).
9- Şe’ya Peygamber. (İmam Rızanın hadisinde ismi geçiyor.)
10- Hayquq Peygamber (İmam Rızanın hadisinde ismi geçiyor.)
11- İrmiya Peygamber. (Beni İsrail Peygamberlerinden).
12- Circis Peygamber (Şam’da bir Padişaha tebliğ için gönderildiği, ama o zalim tarafından işkenceler altında öldürüldüğü nakledilmiştir.Beylagan/Azarbaycan da mezarı vardır.allahdostuseyyid)
13. Şemun Peygamber: (Beni İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden.Hadislerde ismi geçiyor.Kayseri ,Yozgat ve kilis'te mezarı vardır.)
14- Halit bin Sinan (Bazı rivayetlerde Peygamber olduğu, hatta kızının Hz. Resulullah’ı idrak ettiği nakledilmiştir.Peygamber olmama ihtimali çok daha kuvvetlidir)